Welkom bij dorpsraad Hout-Blerick

Voor en door het dorp

Over de dorpsraad

De Dorpsraad Hout-Blerick is in 2007 ontstaan uit de Wijkoverleggen Venlo en is daar nog immer nauw aan verwant. De leden van de Dorpsraad houden zich bezig met diverse thema's die van belang zijn voor alle inwoners van Hout-Blerick.

De website is een welkome aanvulling op de wijkkrant, die een aantal keren per jaar verschijnt en interessante berichten bevat die iedereen in Hout-Blerick aangaan. Op deze site proberen we een actueel aanbod van nieuws te presenteren in een eigentijds jasje.

Op de site vind u onder andere informatie over evenementen, nieuws van de raad en weblinks naar interessante internetpagina's in de regio.

 

Evenementen

 

Dorpskrant

 

    Beste inwoners van Hout-Blerick.

Jullie zullen het misschien vreemd vinden in de Blerickse krant een artikel te lezen van de dorpsraad van Hout-Blerick. De reden hiervoor is dat de dorpskrant van Hout-Blerick door gebrek aan geld niet langer meer gedrukt kan worden. De Blerickse krant komt nu in de plaats van de dorpskrant. Artikelen voor in de dorpskrant, nu dus De  Blerickse krant, kunnen jullie nog steeds sturen naar de dorpsraad. Mailadres  marianneschreurs@hotmail.com

De dorpsraad heeft nu 3 mogelijkheden voor het contact met de inwoners: de facebook pagina, de website en de Blerickse krant.

Dit contact met de inwoners is zeer belangrijk vooral als we ons gaan richten op de invulling van de toekomst van Hout-Blerick. Het rapport hierover gemaakt door de studenten van de HAN kunnen jullie downloaden via de website van de dorpsraad, www.dorpsraadhout-blerick.nl.

De dorpsraad wil nu met vrijwilligers plannen gaan maken voor de toekomst van Hout-Blerick. Wil je hier aan meewerken, meld je dan aan bij de dorpsraad.

Verder wil ik namens de dorpsraad van Hout-Blerick iedereen een gelukkig en gezond 2020 toewensen.

De dorpsraad van Hout-Blerick.

DORPSRAAD ZOEKT CONTACTPERSONEN.

De Dorpsraad Hout-Blerick wil graag zijn effectiviteit vergroten en nog beter weten wat er bij de inwoners van Hout-Blerick leeft en speelt.

De Dorpsraad wil graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid, welzijn en sociale cohesie in het dorp.

De Dorpsraad wil daarom contactpersonen in de verschillende wijken aanstellen, die fungeren als aanspreekpunt van en naar de Dorpsraad. Daarmee wil de Dorpsraad dichter bij de inwoners komen te staan en meer inzicht krijgen in de problemen en verbeterpunten die men ervaart.

Daardoor kan de Dorpsraad hier beter op in spelen en kunnen de inwoners van Hout-Blerick nog beter profiteren van de (bestuurlijke) contacten en kennis van de Dorpsraad. Zo is de Dorpsraad o.a. gesprekspartner voor de gemeente en heeft intensieve contacten met de stadsdeelmanager van de gemeente.

De contactpersonen hebben de volgende taken:

-fungeren als linkin pin tussen hun buurt en de Dorpsraad.

-signaleren van knelpunten in de buurt.

-het informeren van de buurt over activiteiten en nieuws van de Dorpsraad.

-de buurt betrekken bij verbeteracties.

-aanspreekpunt voor de buurt zijn.

De Dorpsraad zal 4 maal per jaar een overleg houden met alle contactpersonen zodat o.a. zaken met elkaar uitgewisseld kunnen worden en iedereen kan profiteren van elkaars ideeën.

Concreet is de Dorpsraad op zoek naar een tiental personen die deze taak op zich willen nemen.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie neem dan contact op met Wiel Kec (077-8512440/ w.a.kec@outlook.com).

 

Verkiezing junior dijkgraaf.

 

Het project is een onderdeel van een aantal activiteiten rond de Springbeek. Doel van deze activiteiten is om kinderen te laten leren over de Klimaatverandering en de gevolgen daarvan. En wat je in je eigen omgeving kunt doen om die groener, duurzamer en mooier te maken. Door kinderen een stem te geven laten we ze meedenken over onderwerpen die hun toekomst aangaan.
Kinderen van groep 8 van Basisschool de Springbeek kunnen zich opgeven voor deze campagne.
Als Junior Schooldijkgraaf van Springbeach ga je aan de slag om het gebied rond de Springbeek en de dijken en dammen veilig te houden. Taken worden bijvoorbeeld de kwaliteit van het water van de Springbeek testen, het waterpeil meten, dijken en dammen inspecteren, aan de slag met infiltreren van water en eventueel met dijkgraaf en dijkwacht in overleg. Wanneer kinderen willen deelnemen kunnen zij  motiveren waarom ze de geschikte persoon zijn voor deze taken. Uit de aanmeldingen worden 3 kandidaten gekozen die zoveel mogelijk stemmen moeten verzamelen om te winnen!

Opgeven voor 13 november bij de leerkracht van de basisschool.
Stemmen kan via morgeninvenlo.nl

TOEKOMST Hout-Blerick

Indien een dorpsgemeenschap zich wil blijven ontwikkelen en blijven bestaan dan moet deze geregeld kijken waar ze staat en hoe zij zou kunnen reageren op de te verwachten toekomst. De dorpsgemeenschap zal de komende jaren moeten veranderen en zich aan moeten passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat geldt voor de gehele leefomgeving zoals: woningaanbod & diversiteit, infrastructuur & bereikbaarheid, voorzieningen & leefbaarheid, groen & omgeving, contactmogelijkheden van de inwoners, enz. 

Vandaar dat we een toekomstvisie willen laten opstellen met als hoofdvraag: Formuleer een toekomstvisie voor het dorp Hout-Blerick voor het jaar 2025.

Deze toekomstvisie zal in gaan op verschillende elementen en onderdelen:

·         Wat zijn de relevante (maatschappelijke) trends waar Hout-Blerick als gemeenschap mee te maken gaat krijgen?

·         Welke essentiële randvoorwaarden (en waarom) moeten geborgd worden om Hout-Blerick ook in de toekomst vitaal te houden?

·         Welke randvoorwaarden missen we nog en/of zullen versterkt moeten worden?

·         Wat zijn de succesfactoren om een nieuwe visie daadwerkelijk gerealiseerd te kunnen krijgen?

·         Welke maatregelen zijn mogelijk om de duurzaamheid in het dorp te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan het          gemeenschappelijk gebruik van elektrische auto’s, segways en elektrische steppen, zonnepanelen, isolering van woningen etc.  

Al deze inzichten moet leiden tot een toekomstvisie “Hout-Blerick 2025” waarmee de gemeenschap proactief en samen met het gemeentebestuur van Venlo aan de slag kan gaan. 

Een groepje inwoners, samen met de dorpsraad, heeft contact gezocht met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en hebben wij hen gevraagd om dit onderzoek te doen. De Hogeschool heeft hierin toegestemd en zij hebben een aantal minor studenten de opdracht gegeven een toekomstvisie voor Hout-Blerick te schrijven. Voor het schrijven van deze visie hebben de studenten 8 weken nodig. Ze hopen deze visie in week 47 te presenteren.

Het verslag is hiernaast te verkrijgen. Als je klikt op 

DOCX, wordt het bestand gedownload.

 

Aan alle inwoners van Hout-Blerick.

De werkgroepen Toekomst Hout-Blerick gaan van start.

Na de ontvangst van het rapport van de studenten van de HAN heeft de groep Toekomst Hout-Blerick niet stil gezeten. Er zij 4 werkgroepen gevormd die zullen beginnen met de uitvoering van de gekozen speerpunten.

Werkgroep 1 : Energie transitie. Deze werkgroep wordt gevormd als de randvoorwaarden van rijk, provincie en gemeente duidelijk zijn. Er zijn heldere kaders nodig om hier concrete plannen te kunnen opstellen. We wachten deze af.

 

Werkgroep 2. Woningen. Groep organiseert alles met betrekking tot woningen. welke (starters- ,senioren-, 3generatiewoningen), waar, hoeveel, van hout of stenen, energie neutraal etc.

Kartrekker: Jan Linssen,   Tel: 0643503816  mail:  parade13@gmail.com

 

Werkgroep 3. Sociaal. Bevordert de contacten tussen de bewoners van het dorp. Hoe kunnen de inwoners zich nog meer Hout-Blerickenaaar gaan voelen. Hoe houden we het dorpsgevoel vast. Bijv: Huisbezoek, Organiseren tentoonstelling hobbyisten. Dorpsquiz  Etc.

Kartrekker. Wiel Kec , Tel 0618605313  of  0778512440  mail: w.a.kec@outlook.com

 

Werkgroep 4. Meerwaarde door Combinatie. Deze werkgroep onderzoekt met stakeholders of het mogelijk is een gebouw te maken waarin, Zalzershaof, basisschool, BSO , gymzaal en Kantine HBSV samen gevoegd kunnen worden. Kartrekker,  Gijs Janssen,  tel  0639174341  mail: dorpsraadhb@gmail.com

 

Al deze werkgroepen hebben nieuwe leden nodig en men kan zich aanmelden bij de hierboven genoemde kartrekkers. Er kan bij deze mensen ook meer informatie gevraagd worden over de werkgroepen.

Willen we Hout-Blerick een dorp laten zijn waarin men graag wil wonen en leven dan zullen we hier samen de schouders onder moeten zetten. Des te gemêleerder de samenstelling van de groepen des te beter. Het zou mooi zijn als mensen zich willen gaan inzetten om deze plannen uit te werken en uit te voeren. Dit is de gelegenheid om met andere inwoners van Hout-Blerick kennis te maken.  Heeft u vragen over dit project  of wilt u graag input aanleveren voor de werkgroepen, uw reactie is zeer welkom.

 

Wijkkranten

Oktober 2012

December 2012

April 2013

 
 

Contact

IMG_2634.JPG
  • Facebook Social Icon

©2019 Dorpsraad Hout-Blerick. Gerealiseerd door TOP-Web.nl