Welkom bij dorpsraad Hout-Blerick

Voor en door het dorp

Over de dorpsraad

De Dorpsraad is in 2007 ontstaan uit het toenmalige wijkoverleg Venlo.

De Dorpsraad heeft ten doel om de gemeente Venlo gevraagd en ongevraagd te adviseren ten aanzien van zaken die Hout-Blerick aangaan.

De Dorpsraad houdt zich bezig met het adviseren, het ondersteunen, het doen van voorstellen, het aandragen van projecten en het mede realiseren van projecten betreffende Hout-Blerick op het gebied van leefbaarheid (verkeer; beheer en kwaliteit van openbare ruimte; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; sociaal maatschappelijke projecten) en veiligheid (sociale veiligheid).

Om deze taak goed te kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat de Dorpsraad inzicht heeft in de mening, wensen en behoeften van de inwoners van Hout-Blerick.

Indien u zaken kenbaar wilt maken of vragen heeft, laat het de Dorpsraad dan weten. Communicatie kan via het contactformulier van deze site, via de facebook pagina of door rechtstreeks een van de bestuursleden te benaderen. Uw mening telt en wordt op prijs gesteld!

 

Evenementen en acties

 

2 Maart jl. hebben de kinderen van groep 8 van Basisschool de Springbeek een les gehad over waterinfiltratie. Dit in het kader van Raad van Kinderen. Door de klimaatverandering zijn de zomers heet en droog en hebben we meer last van hoosbuien en overstromingen. Dat merken we in onze eigen wijk, onze straat en onze tuin. De kinderen hebben een presentatie gekregen van Ruud van Weert van de Gemeente Venlo over het ontstaan van de riolering, wat er met regenwater gebeurt en wat er met het water gebeurt dat je thuis gebruikt om bijvoorbeeld te douchen en af te wassen. En hoe straten kunnen overstromen tijdens extreme hoosbuien. Een erg goede en leerzame presentatie onder de stralende zon.

Straatcoaches:

Als u overlast ervaart van jongeren kunt u een beroep doen op de straatcoaches.

Zie bijgaande folder.

Vandaag de start gemaakt met het nieuwe Raad van Kinderen project. Dit keer samen met het Waterschap Limburg. Kinderen van groep 8 van Basisschool de Springbeek kregen het dilemma digitaal gepresenteerd. De komende 6 weken krijgen ze kennis en inzichten over het beekherstel van de Springbeek en hoe ze met inachtneming van flora en fauna de beek zo kunnen inrichten dat ze er prettig kunnen verblijven cq. chillen 😎
 

Potgrondactie fanfare De Echo:
 

Een nieuw jaar betekent goede voornemens! De gemeente Venlo moedigt de regering daarom samen met meer dan 250 andere gemeenten, organisaties en bedrijven nogmaals aan om het besluit voor statiegeld op blikjes snel te nemen. statiegeld op blikjes? YesWeCan!

Vandaag de start gemaakt met het nieuwe Raad van Kinderen project. Dit keer samen met het Waterschap Limburg. Kinderen van groep 8 van Basisschool de Springbeek kregen het dilemma digitaal gepresenteerd. De komende 6 weken krijgen ze kennis en inzichten over het beekherstel van de Springbeek en hoe ze met inachtneming van flora en fauna de beek zo kunnen inrichten dat ze er prettig kunnen verblijven cq. chillen 😎
 

Gemeente Venlo gaat nieuw woonbeleid voor alle kernen van Venlo opstellen, om zo in de toekomst goede keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld voor nieuwbouwplannen.

Maar aan welke soort woningen is behoefte en in welke prijsklassen? Om dit te peilen houdt de gemeente Venlo een woonwensenonderzoek, waarbij we aan onze inwoners vragen een vragenlijst in te vullen. Iedereen boven de 18 jaar mag deze vragenlijst invullen, dus ook mensen die (nog) niet wilt verhuizen of inwonende kinderen.

Om een goed beeld te krijgen van de woonwensen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de enquête invullen.

Wij als Dorpsraad willen dit bij u aanbevelen.
Door het invullen van deze enquête draagt u bij aan de toekomst van ons Dorp.

Namens de Dorpsraad Hout-Blerick  Dank!


www.enquetesmaken.com/s/venlo

Dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick: Kijk achter de Dijk

Waterschap Limburg werkt in Baarlo en Hout-Blerick aan een dijkversterkingsproject. De dijken worden er niet alleen versterkt, maar ook nieuw aangelegd. Daarbij wordt gezocht naar een nieuwe aansluiting op de bestaande hoge grond. Daarnaast vindt er in Hout-Blerick, specifiek Laerbroeck, ook een dijkverlegging plaats en hebben we nog de herinrichting van de Kwistbeek. In deze ‘Kijk achter de Dijk’ video vertelt omgevingsmanager Jaap Spaans onder andere hoe de bewoners van Laerbroeck graag meedenken over de plannen en vooral opzoek zijn naar duidelijkheid.

Voor dit complexe dijkversterkingsproject zoeken Jaap en zijn collega’s naar één besluit voor het hele gebied. Daarvoor is er veel onderzoek en overleg met de omgeving nodig. Waar Jaap momenteel mee bezig is, welke vraag hij het meest krijgt en hoe de planning voor de komende tijd eruitziet, licht hij al wandelend toe.

Bekijk de Kijk achter de Dijk video over Baarlo – Hout-Blerick op het Youtube-kanaal van Waterschap Limburg.

Meer informatie over de dijkversterking in Baarlo – Hout-Blerick vind je op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-baarlo-hout-blerick
 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterkingen bij Baarlo en Hout-Blerick maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Voor Limburg betekent dit dat er de komende jaren 115 km van de 180 km keringen versterkt moeten worden om de inwoners van Limburg zo goed mogelijk te beschermen tegen hoogwater. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Waarom geld laten liggen? Maak er snel gebruik van voordat het potje op is en het levert uiteindelijk een maandelijkse besparing op 😁

En als bonus draag je bij aan een beter klimaat + ondersteun je ook nog eens onze lokale verenigingen De Poerker en Volharding Hout-Blerick.

De container voor inzameling van uw oude frituurvet of olie staat inmiddels klaar bij de poort van Zalzershaof op het parkeerterrein.
Help mee aan een beter milieu en deponeer uw frituurvet of olie kosteloos bij Zalzershaof.

 
 

Contact

IMG_2634.JPG
  • Facebook Social Icon

©2019 Dorpsraad Hout-Blerick. Gerealiseerd door TOP-Web.nl