Welkom bij dorpsraad Hout-Blerick

Voor en door het dorp

Over de dorpsraad

De Dorpsraad is in 2007 ontstaan uit het toenmalige wijkoverleg Venlo.

De Dorpsraad heeft ten doel om de gemeente Venlo gevraagd en ongevraagd te adviseren ten aanzien van zaken die Hout-Blerick aangaan.

De Dorpsraad houdt zich bezig met het adviseren, het ondersteunen, het doen van voorstellen, het aandragen van projecten en het mede realiseren van projecten betreffende Hout-Blerick op het gebied van leefbaarheid (verkeer; beheer en kwaliteit van openbare ruimte; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; sociaal maatschappelijke projecten) en veiligheid (sociale veiligheid).

Om deze taak goed te kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat de Dorpsraad inzicht heeft in de mening, wensen en behoeften van de inwoners van Hout-Blerick.

Indien u zaken kenbaar wilt maken of vragen heeft, laat het de Dorpsraad dan weten. Communicatie kan via het contactformulier van deze site, via de facebook pagina of door rechtstreeks een van de bestuursleden te benaderen. Uw mening telt en wordt op prijs gesteld!

 

Evenementen en acties

 

In het kader van de verkeersveiligheid rondom basisschool De Springbeek heeft de politie onderstaande actie ondernomen. 

Onze 55-plussers maken wij graag attent op S.O.B. die de seniorenorganisatie binnen de gemeente Venlo is.

Hat lidmaatschap kost slechts 5 euro per jaar.

 

Stichting S.O.B. Venlo (Senioren Ontmoeten en Bewegen)

 

Onze doelstelling is dat senioren elkaar ontmoeten en samen bewegen, waardoor het risico van eenzaamheid en eenzaam worden, verkleind wordt.

 

Onze missie, visie en kernwaarden vormen de basis voor wat wij werkelijk doen. ‘Mensen hebben mensen nodig’. Daarom ondersteunen wij clubs van onze doelgroep en organiseren wij activiteiten waar onze leden aan deel kunnen nemen. We verlagen de drempel voor deelname aan activiteiten door kortingen te geven. Op deze manier stimuleren wij dat mensen elkaar ontmoeten en samen in beweging zijn. S.O.B levert op deze manier een bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid.

In de levensfase van een senior kunnen zich allerlei gebeurtenissen voordoen die het gevaar van eenzaamheid plotseling kunnen versterken. Denk daarbij aan bijv. het verlies van een partner, een noodzakelijke verhuizing, een slechter wordende gezondheid. Het lidmaatschap van S.O.B. zorgt dan voor een vangnet.

 

Dit biedt S.O.B. doorgaans jaarlijks haar leden:

  • De Bewaargids

  • De S.O.B.-pas, die recht geeft op voordelen bij  onze activiteiten en adverteerders.

  • Een activiteitenprogramma met o.a. seniorenzittingen voor de carnaval en een Kerstbrunch.

  • S.O.B. -dagen in het Limburgs Museum en Kasteeltuinen,  S.O.B. ontbijtbios en filmmiddagen.

  • Al naar gelang het aanbod en mogelijkheden regelt S.O.B. voor haar leden gunstige toegang tot Maaspoortvoorstellingen, Venlose en Blerickse revue, Passiespelen, concerten van Fortissimo, Flarussen  etc.

Op 30 april zijn 3 bomen geplant in de groen- en speelvoorziening in het plan Helmusweg. Dit is gebeurd in het kader van de samenlevingsagenda van de gemeente Venlo. De bomen gaan er voor zorgen dat men lekker in de schaduw op de bank kan plaats nemen.

Een geweldig initiatief van HBSV !
𝗛𝗕𝗦𝗩 𝘀𝘁𝗲𝘂𝗻𝘁 𝗦𝘁𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗼𝗼𝗱𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗚𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮! 🙌🏻
Vanuit Gambia ontvingen we deze prachtige beelden van een lokaal voetbalteam in oude HBSV wedstrijdshirts en trainingspakken.
Wij hopen dat deze jongens uit Gambia veel plezier gaan beleven van onze prachtige tenues!  💚🤍

Afgelopen dagen is de klimaat Commisie op pad geweest om in de vroege koude ochtenden een woning scan te maken. Dit gebeurt met een warmte camera's. Zo krijg je inzicht waar je huis warmte lekt. Samen met het https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl/ duurzaam bouwloket van de gemeente Venlo worden de beelden besproken. Hier door kan er een gericht advies gegeven worden. Vaak hoef je geen grote investeringen te doen voor toch een rendement te behalen.
Verschillende mensen hebben zich aangemeld om duurzaamheidsambassadeur te worden. Binnenkort volgt de selectie.
Samen maken we ons dorp mooier en Duurzamer!!

Aan de achterkant van "op de leues" langs de schermen, heeft de gemeente een afval bak geplaatst. Deze is alleen bedoeld voor poep zakjes van honden. Op deze plek werden vele zakjes weg gegooid. Tot ergernis van omwonenden.  Vandaar dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan deze oproep.  Dank hier voor!

Straatcoaches:

Als u overlast ervaart van jongeren kunt u een beroep doen op de straatcoaches.

Zie bijgaande folder.

Afgelopen jaar hebben we een aanvraag ingediend bij Onze Buurt. Onze buurt stimuleert de leefbaarheid in wijk, buurt of dorp. Aanvankelijk waren we niet in de prijzen gevallen.
Vandaag bereikte ons het bericht dat Onze Buurt ons een extra steun, ‘Het Zetje’, aanreikt om het project Ontwikkeling Springbeach te realiseren.
We zijn erg blij dat ons project in aanmerking komt voor ‘Het Zetje’ en dat we de ontwikkeling van de plannen steviger neer kunnen zetten.

Dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick: Kijk achter de Dijk

Waterschap Limburg werkt in Baarlo en Hout-Blerick aan een dijkversterkingsproject. De dijken worden er niet alleen versterkt, maar ook nieuw aangelegd. Daarbij wordt gezocht naar een nieuwe aansluiting op de bestaande hoge grond. Daarnaast vindt er in Hout-Blerick, specifiek Laerbroeck, ook een dijkverlegging plaats en hebben we nog de herinrichting van de Kwistbeek. In deze ‘Kijk achter de Dijk’ video vertelt omgevingsmanager Jaap Spaans onder andere hoe de bewoners van Laerbroeck graag meedenken over de plannen en vooral opzoek zijn naar duidelijkheid.

Voor dit complexe dijkversterkingsproject zoeken Jaap en zijn collega’s naar één besluit voor het hele gebied. Daarvoor is er veel onderzoek en overleg met de omgeving nodig. Waar Jaap momenteel mee bezig is, welke vraag hij het meest krijgt en hoe de planning voor de komende tijd eruitziet, licht hij al wandelend toe.

Bekijk de Kijk achter de Dijk video over Baarlo – Hout-Blerick op het Youtube-kanaal van Waterschap Limburg.

Meer informatie over de dijkversterking in Baarlo – Hout-Blerick vind je op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-baarlo-hout-blerick
 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterkingen bij Baarlo en Hout-Blerick maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Voor Limburg betekent dit dat er de komende jaren 115 km van de 180 km keringen versterkt moeten worden om de inwoners van Limburg zo goed mogelijk te beschermen tegen hoogwater. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Waarom geld laten liggen? Maak er snel gebruik van voordat het potje op is en het levert uiteindelijk een maandelijkse besparing op 😁

En als bonus draag je bij aan een beter klimaat + ondersteun je ook nog eens onze lokale verenigingen De Poerker en Volharding Hout-Blerick.

Een nieuw jaar betekent goede voornemens! De gemeente Venlo moedigt de regering daarom samen met meer dan 250 andere gemeenten, organisaties en bedrijven nogmaals aan om het besluit voor statiegeld op blikjes snel te nemen. statiegeld op blikjes? YesWeCan!

De container voor inzameling van uw oude frituurvet of olie staat inmiddels klaar bij de poort van Zalzershaof op het parkeerterrein.
Help mee aan een beter milieu en deponeer uw frituurvet of olie kosteloos bij Zalzershaof.

 
 

Contact

Je gegevens zijn verzonden!

IMG_2634.JPG