top of page

Nieuws van de Raad

Dorpsraad zoekt contactpersonen

De Dorpsraad Hout-Blerick wil graag zijn effectiviteit vergroten en nog beter weten wat er bij de inwoners van Hout-Blerick leeft en speelt.

De Dorpsraad wil graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid, welzijn en sociale cohesie in het dorp.

De Dorpsraad wil daarom contactpersonen in de verschillende wijken aanstellen, die fungeren als aanspreekpunt van en naar de Dorpsraad. Daarmee wil de Dorpsraad dichter bij de inwoners komen te staan en meer inzicht krijgen in de problemen en verbeterpunten die men ervaart.

Daardoor kan de Dorpsraad hier beter op in spelen en kunnen de inwoners van Hout-Blerick nog beter profiteren van de (bestuurlijke) contacten en kennis van de Dorpsraad. Zo is de Dorpsraad o.a. gesprekspartner voor de gemeente en heeft intensieve contacten met de stadsdeelmanager van de gemeente.

De contactpersonen hebben de volgende taken:

·       fungeren als linkin pin tussen hun buurt en de Dorpsraad;

·       signaleren van knelpunten in de buurt;

·       het informeren van de buurt over activiteiten en nieuws van de Dorpsraad;

·       de buurt betrekken bij verbeteracties;

·       aanspreekpunt voor de buurt zijn.

De Dorpsraad zal 4 maal per jaar een overleg houden met alle contactpersonen zodat o.a. zaken met elkaar uitgewisseld kunnen worden en iedereen kan profiteren van elkaars ideeën.

Concreet is de Dorpsraad op zoek naar een tiental personen die deze taak op zich willen nemen.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie neem dan contact op met Wiel Kec (077-8512440/ w.a.kec@outlook.com).

Werkgroepen toekomst Hout-Blerick

De werkgroepen Toekomst Hout-Blerick gaan van start.

Na de ontvangst van het rapport van de studenten van de HAN heeft de groep Toekomst Hout-Blerick niet stil gezeten. Er zijn 4 werkgroepen gevormd die zullen beginnen met de uitvoering van de gekozen speerpunten.

 

Werkgroep 1 : Energie transitie. Deze werkgroep wordt gevormd als de randvoorwaarden van rijk, provincie en gemeente duidelijk zijn. Er zijn heldere kaders nodig om hier concrete plannen te kunnen opstellen. We wachten deze af.

Kartrekkers: Marcel Beer, tel 0642737144, mail: marcelbeer@live.nl en Pieter Vercoulen, tel 0612965595, mail: dorpsraadp.vercoulen@gmail.com

 

Werkgroep 2. Woningen. Groep organiseert alles met betrekking tot woningen. welke (starters- ,senioren-, 3generatiewoningen), waar, hoeveel, van hout of stenen, energie neutraal etc.

Kartrekker: Jan Linssen, tel 0643503816, mail:  parade13@gmail.com

 

Werkgroep 3. Sociaal. Bevordert de contacten tussen de bewoners van het dorp. Hoe kunnen de inwoners zich nog meer Hout-Blerickenaaar gaan voelen. Hoe houden we het dorpsgevoel vast. Bijv: Huisbezoek, Organiseren tentoonstelling hobbyisten. Dorpsquiz  Etc.

Kartrekker: Wiel Kec, tel 0618605313 of 0778512440, mail: w.a.kec@outlook.com

 

Werkgroep 4. Meerwaarde door Combinatie. Deze werkgroep onderzoekt met stakeholders of het mogelijk is een gebouw te maken waarin, Zalzershaof, basisschool, BSO , gymzaal en Kantine HBSV samen gevoegd kunnen worden.

Kartrekker,  Gijs Janssen, tel 0639174341, mail: dorpsraadhb@gmail.com

 

Al deze werkgroepen hebben nieuwe leden nodig en men kan zich aanmelden bij de hierboven genoemde kartrekkers. Er kan bij deze mensen ook meer informatie gevraagd worden over de werkgroepen.

Willen we Hout-Blerick een dorp laten zijn waarin men graag wil wonen en leven dan zullen we hier samen de schouders onder moeten zetten. Des te gemêleerder de samenstelling van de groepen des te beter. Het zou mooi zijn als mensen zich willen gaan inzetten om deze plannen uit te werken en uit te voeren. Dit is de gelegenheid om met andere inwoners van Hout-Blerick kennis te maken.  Heeft u vragen over dit project  of wilt u graag input aanleveren voor de werkgroepen, uw reactie is zeer welkom.

Facebook-DorpsRaadHout-Blerick.jpg

Facebook Dorpsraad

Bezoek https://nl-nl.facebook.com/dorphoutblerick/ voor onze facebook pagina, met daarop altijd het jongste nieuws.

14 januari 2017

Gijs Janssen

bottom of page