top of page

Maatregelen hard rijden

Na veel inspanningen is het de dorpsraad eindelijk gelukt om op de Baarlosestraat maatregelen te laten treffen door de gemeente tegen het structureel hard rijden.

Er zijn permanente snelheidsmeters geplaatst en wegmarkeringen met de aanduiding "50".

Deze maatregelen zijn getroffen in afwachting van bouwkundige aanpassingen in de toekomst.

コメント


bottom of page