top of page

Na veel inspanningen is het de dorpsraad eindelijk gelukt om op de Baarlosestraat maatregelen te laten treffen door de gemeente tegen het structureel hard rijden.

Er zijn permanente snelheidsmeters geplaatst en wegmarkeringen met de aanduiding "50".

Deze maatregelen zijn getroffen in afwachting van bouwkundige aanpassingen in de toekomst.

De dorpsraad houdt zich statutair bezig met leefbaarheid (verkeer; beheer en kwaliteit van openbare ruimte; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; sociaal maatschappelijke projecten) en veiligheid (sociale veiligheid).

De dorpsraad gaf haar taak in 2023 op de volgende wijze invulling:

Verkeer kreeg wederom veel aandacht. Door stug vol te houden, kreeg de dorpsraad voor elkaar dat er tijdelijke maatregelen getroffen worden op de Baarlosestraat: permanente smileys en 50km-aanduidingen op het wegdek. Dit in afwachting van aan te brengen bouwkundige voorzieningen. Deze zullen echter pas aangebracht worden als het asfalt vervangen wordt (voorzien in 2025). Deze zijn ook niet los te zien van de eventuele komst van een multi functioneel centrum waardoor de verkeerssituatie zal wijzigen.

Verder zijn de verkeerslichten daar vervangen na consultatie van het dorp. De gemeente wilde aanvankelijk andere maatregelen treffen.

Ook inzake de verkeerssituatie rondom school werden weer veel activiteiten ontplooid: een 30km-stickeractie voor de kliko’s; acties m.b.t. gevaarlijk gedrag van bouwverkeer; onderzoek naar het weren van zwaar verkeer door het mogelijk te maken dat dergelijk verkeer gebruik mag gaan maken van de Napoleonsbaan.

Voorts werden 3 snelheid meetacties gehouden door de gemeente in de vorm van het plaatsen van tijdelijke smileys. De locaties werden bepaald door de dorpsraad.

De commissie leefbaarheid 2030-2035 hield een drukbezochte bijeenkomst voor alle inwoners van het dorp en overige belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst kreeg de commissie het commitment van de wethouders Smeets en Verhaegh voor een gezamenlijke aanpak voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het dorp. Woningbouw, huisvesting, verkeer, de toekomstige bestemming van de kerk en sociale cohesie zijn componenten van die visie.

Tevens werd bij de gemeente aandacht gevraagd voor de situatie in het Laerbroeck waar de bewoners al veel te lang in onzekerheid verkeren over hun toekomst.

De klimaatcommissie heeft aangegeven te willen participeren in het programma OER (opwek energie op rijksgrond) en voor het gebruik van zonnepanelen als geluidsschermen langs de A73.

In het kader van de communicatie is de dorpskalender afgeschaft maar is een whats app groep opgestart. De dorpsraad onderzoekt verdere mogelijkheden om de communicatiemiddelen te laten aansluiten op de hedendaagse behoefte.

De commissie sociaal organiseerde een drukbezochte en geslaagde gezondheid markt.

De kerstcommissie organiseerde samen met fanfare “De Echo” een zeer succesvolle Kerstmarkt. Deze past prima in het voornemen om de activiteiten rondom Kerst jaarlijks uit te breiden.

De gemeente gaat het beleid t.a.v. het verzamelen van zwerfafval wijzigen. De dorpsraad heeft ervoor gekozen dat dit in eigen beheer blijft geschieden omdat hiermee gelden gegenereerd worden die ten behoeve van het dorp ingezet kunnen worden.

De dorpsraad heeft het voor elkaar gekregen dat het onderhoud van de AED’s voor rekening van de gemeente komt en dat de financiering van de bloembakken geborgd is.

In samenwerking met de bewoners van de Bouteshof werd met de gemeente een nieuw plan ontwikkeld voor verfraaiing en vernieuwing van de buurt. Er komen o.a. andere speeltoestellen en nieuwe beplanting.

De commissie sociaal heeft een aanpak ontwikkeld om collectes voor goede doelen op elkaar af te stemmen en te integreren. Dit plan zal in 2024 geëffectueerd worden.

De commissie groen heeft enkele wandelroutes rondom het dorp aangepast.

 

The Month's Events

juli 2024
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
10:00
Alt pepeer ophaole
+1 andere
4
5
6
7
8
9
10
11
bottom of page